Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo, Verejný poriadok

Neriešený
 
meno užívateľa

Laskomerská-reklama-vizuálny smog

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Laskomerská
25. júna 2023 Komentáre1 Hodnotenie1
Január 2023
Uzavretý
 
meno užívateľa

Tajovského 24-40, 23-53-Verejný poriadok-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Tajovského 24-40, 23-53
16. januára 2023 Komentáre0 Hodnotenie1
December 2020
Neriešený
 
meno užívateľa

Ulička-reklama-vizuálny smog

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Ulička
19. decembra 2020 Komentáre1 Hodnotenie1
September 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Javorová-Verejný poriadok-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Javorová
17. septembra 2020 Komentáre7 Hodnotenie3
August 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Gaštanová-stavby a budovy-opustená budova

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Gaštanová
02. septembra 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Júl 2014
Uzavretý
 
meno užívateľa

Reklamné tabule prekrývajú umelecké dielo

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Nový svet
28. júla 2014 Komentáre10 Hodnotenie0