Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo, Najobľúbenejšie

V riešení
 
meno užívateľa

Javorová-Verejný poriadok-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Javorová
17. septembra 2020 Komentáre7 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Topoľová-cesta-znečistená

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Topoľová
28. januára 2021 Komentáre2 Hodnotenie3
Neriešený
 
meno užívateľa

Harmanecká cesta-Cesty a chodníky-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Harmanecká cesta
23. augusta 2021 Komentáre1 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Kostiviarska cesta-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Kostiviarska cesta
29. septembra 2023 Komentáre2 Hodnotenie3
Neriešený
 
meno užívateľa

Lúčičky-cesta-výtlk

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Lúčičky
06. februára 2019 Komentáre3 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Topoľová-cesta-výtlk

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Topoľová
27. apríla 2020 Komentáre1 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Školská-znečisťovanie-pôdy

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Školská
28. apríla 2020 Komentáre2 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Povstalecká-cesta-výtlk

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Povstalecká
09. januára 2021 Komentáre1 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Topoľová-Cesty a chodníky-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Topoľová
12. januára 2021 Komentáre3 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Na Karlove-cesta-výtlk

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
25. apríla 2022 Komentáre1 Hodnotenie2
Uzavretý
 
meno užívateľa

Králická cesta (Králiky)-chodník-chýbajúci

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Králická cesta (Králiky)
23. mája 2022 Komentáre2 Hodnotenie2
Uzavretý
 
meno užívateľa

Závoz-Cesty a chodníky-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Závoz
31. mája 2022 Komentáre1 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ovocná-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Ovocná
04. júla 2022 Komentáre1 Hodnotenie2
Neriešený
 
meno užívateľa

Kostiviarska cesta-priechod pre chodcov-zle viditeľný

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Kostiviarska cesta
12. októbra 2022 Komentáre1 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ovocná-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Ovocná
08. marca 2023 Komentáre2 Hodnotenie2