Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo, Najobľúbenejšie za týždeň

Vyriešený
 
meno užívateľa

Poškodený poklop na kanalizácii

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná
11. mája 2011 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zničené schody na Graniar

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Graniari
18. mája 2011 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Orezanie konárov

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná
28. augusta 2013 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúci poklop a ukradnuté mreže odvodových žľabov

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Podlavická cesta
25. novembra 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nevhodne umiestnené značenie a nebezpečné tabule MHD

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Podlavická cesta
25. novembra 2013 Komentáre4 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Skládka

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Závoz
27. januára 2014 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Výtlk na ceste - Severná

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná
06. marca 2014 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Prepadávajúci sa chodník pred bytovým domom Javorová

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Javorová
05. apríla 2014 Komentáre4 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Zmena dopravného značenia

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Jaseňová
24. júna 2014 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Reklamné tabule prekrývajú umelecké dielo

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Nový svet
28. júla 2014 Komentáre10 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nefunkčné osvetlenie

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná
01. októbra 2014 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zabudli na opravu?

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná
08. októbra 2014 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vrak na parkovisku

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Javorová
10. októbra 2014 Komentáre4 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Prepadnutý poklop

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Priehrada
18. októbra 2014 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Oprava a ošetrenie detských preliezok

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Javorová
01. decembra 2014 Komentáre1 Hodnotenie0