Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo

V riešení
 
meno užívateľa

Hečkova-osvetlenie-chýbajúce/nedostatočné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Hečkova
02. novembra 2022 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Kostiviarska cesta-priechod pre chodcov-zle viditeľný

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Kostiviarska cesta
12. októbra 2022 Komentáre1 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Javorová-detské ihrisko-poškodené

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Javorová
10. októbra 2022 Komentáre2 Hodnotenie0
September 2022
Vyriešený
 
meno užívateľa

Podlavická cesta-cesta-znečistená

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Podlavická cesta
26. septembra 2022 Komentáre4 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Na Karlove-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
22. septembra 2022 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Laskomerská-cesta-výtlk

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Laskomerská
11. septembra 2022 Komentáre1 Hodnotenie1
August 2022
Vyriešený
 
meno užívateľa

Závoz-cesta-výtlk

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Závoz
01. septembra 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Jedľová-chodník-bariérový

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Jedľová
22. augusta 2022 Komentáre4 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Limbová-kanalizácia-poškodený kanalizačný poklop

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Limbová
20. augusta 2022 Komentáre2 Hodnotenie0
Júl 2022
Vyriešený
 
meno užívateľa

Javorová-detské ihrisko-poškodené

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Javorová
21. júla 2022 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kostiviarska cesta-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Kostiviarska cesta
13. júla 2022 Komentáre4 Hodnotenie1
Uzavretý
 
meno užívateľa

Pestovateľská-vodorovná značka-chýbajúca

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Pestovateľská
07. júla 2022 Komentáre5 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Severná-lavička-poškodená

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná
07. júla 2022 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ovocná-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Ovocná
04. júla 2022 Komentáre1 Hodnotenie2
Jún 2022
Vyriešený
 
meno užívateľa

Jedľová-cesta-rozkopaná

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Jedľová
29. júna 2022 Komentáre11 Hodnotenie1