Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo, Uzavreté

Uzavretý
 
meno užívateľa

Mlynská-zábradlie-poškodené

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Mlynská
28. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
November 2018
Uzavretý
 
meno užívateľa

Parkujúce vozidlá - Ľuda Ondrejova

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Ľuda Ondrejova
23. novembra 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
Október 2018
Uzavretý
 
meno užívateľa

Automobil pod nadjazdom v Banskej Bystrici

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Laskomerská
02. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Marec 2017
Uzavretý
 
meno užívateľa

Detské ihrisko Podlavice

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Gaštanová
21. marca 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
September 2015
Uzavretý
 
meno užívateľa

Bezpečnosť pre deti a obyvateľov mestskej časti Jakub

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Jakubská cesta
18. septembra 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Jún 2015
Uzavretý
 
meno užívateľa

Značenie pre chodcov

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Laskomerská
08. júna 2015 Komentáre2 Hodnotenie0
Júl 2014
Uzavretý
 
meno užívateľa

Reklamné tabule prekrývajú umelecké dielo

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Nový svet
28. júla 2014 Komentáre10 Hodnotenie0
Jún 2014
Uzavretý
 
meno užívateľa

Zmena dopravného značenia

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Jaseňová
24. júna 2014 Komentáre0 Hodnotenie0