Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo, Cesty a chodníky, Uzavreté

Uzavretý
 
meno užívateľa

Povstalecká-zábradlie-poškodené

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Povstalecká
08. júla 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Február 2019
Uzavretý
 
meno užívateľa

Gaštanová-chodník-neodhrnutý

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Gaštanová
26. februára 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
September 2015
Uzavretý
 
meno užívateľa

Bezpečnosť pre deti a obyvateľov mestskej časti Jakub

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Jakubská cesta
18. septembra 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Jún 2015
Uzavretý
 
meno užívateľa

Chýbajúci poklop

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Mlynská
26. júna 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Január 2015
Uzavretý
 
meno užívateľa

Prepadnutý kanál

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Priehrada
05. januára 2015 Komentáre2 Hodnotenie0
Jún 2014
Uzavretý
 
meno užívateľa

Zmena dopravného značenia

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Jaseňová
24. júna 2014 Komentáre0 Hodnotenie0