Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo, Dopravné značenie, Uzavreté

Uzavretý
 
meno užívateľa

Značenie pre chodcov

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Laskomerská
08. júna 2015 Komentáre2 Hodnotenie0