Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo, Iný subjekt

Vyriešený
 
meno užívateľa

Povstalecká-cesta-výtlk

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Povstalecká
05. júla 2021 Komentáre4 Hodnotenie0
Október 2020
Neriešený
 
meno užívateľa

Pestovateľská-Zeleň a životné prostredie-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Pestovateľská
16. októbra 2020 Komentáre5 Hodnotenie1
August 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Na Karlove-kanalizácia-upchatá

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
19. augusta 2020 Komentáre3 Hodnotenie1
Júl 2020
Uzavretý
 
meno užívateľa

Povstalecká-zábradlie-poškodené

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Povstalecká
08. júla 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kostiviarska cesta-Dopravné značenie-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Kostiviarska cesta
03. júla 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
Jún 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Kostiviarska cesta-Cesty a chodníky-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Kostiviarska cesta
07. júna 2020 Komentáre3 Hodnotenie0
December 2019
V riešení
 
meno užívateľa

Povstalecká-kanalizácia-poškodený kanalizačný poklop

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Povstalecká
30. decembra 2019 Komentáre2 Hodnotenie1
November 2019
Neriešený
 
meno užívateľa

Severná-Verejné služby-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná
28. novembra 2019 Komentáre3 Hodnotenie1
Máj 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Na Karlove-cesta-výtlk

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
13. mája 2019 Komentáre5 Hodnotenie1
Marec 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Severná-detské ihrisko-poškodené

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná
12. marca 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Gaštanová-trávnatá plocha-vyjazdené koľaje

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Gaštanová
02. marca 2019 Komentáre5 Hodnotenie0
Február 2018
Vyriešený
 
meno užívateľa

Čierna skládka priamo v meste

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
16. februára 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
November 2017
V riešení
 
meno užívateľa

Prepadnutá cesta na Šturec

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Uľanská cesta
08. novembra 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
Apríl 2017
Neriešený
 
meno užívateľa

Parkovanie pri nemocnici

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Podlavická cesta
02. mája 2017 Komentáre6 Hodnotenie0
December 2016
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ničenie bežkárkych tratí Tajov

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Králická cesta (Králiky)
07. decembra 2016 Komentáre2 Hodnotenie0