Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo, Iný subjekt

V riešení
 
meno užívateľa

Povstalecká-kanalizácia-poškodený kanalizačný poklop

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Povstalecká
30. decembra 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
November 2019
Neriešený
 
meno užívateľa

Severná-Verejné služby-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná
28. novembra 2019 Komentáre3 Hodnotenie0
Máj 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Na Karlove-cesta-výtlk

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
13. mája 2019 Komentáre3 Hodnotenie0
Marec 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Severná-detské ihrisko-poškodené

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná
12. marca 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Gaštanová-trávnatá plocha-vyjazdené koľaje

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Gaštanová
02. marca 2019 Komentáre4 Hodnotenie0
December 2018
Neriešený
 
meno užívateľa

Kostiviarska cesta-osvetlenie-chýbajúce/nedostatočné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Kostiviarska cesta
20. decembra 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
Október 2018
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Upchatý prietok potoka

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Laskomerská
31. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Február 2018
Vyriešený
 
meno užívateľa

Čierna skládka priamo v meste

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
16. februára 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
November 2017
V riešení
 
meno užívateľa

Prepadnutá cesta na Šturec

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Uľanská cesta
08. novembra 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
Apríl 2017
Neriešený
 
meno užívateľa

Parkovanie pri nemocnici

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Podlavická cesta
02. mája 2017 Komentáre6 Hodnotenie0
December 2016
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ničenie bežkárkych tratí Tajov

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Králická cesta (Králiky)
07. decembra 2016 Komentáre2 Hodnotenie0
Júl 2016
Neriešený
 
meno užívateľa

Prechod pre chodcov

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Podlavická cesta
26. júla 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
Január 2016
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zničenie bežkárskych tratí Tajov - Králiky

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Králická cesta (Králiky)
01. februára 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
November 2015
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zasypaný Gergelyho tunel

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Čiertolí
18. novembra 2015 Komentáre2 Hodnotenie0
September 2015
Uzavretý
 
meno užívateľa

Bezpečnosť pre deti a obyvateľov mestskej časti Jakub

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Jakubská cesta
18. septembra 2015 Komentáre0 Hodnotenie0