Fončorda, Naposledy komentované

Vyriešený
 
meno užívateľa

Kyjevské námestie-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Fončorda - Kyjevské námestie
18. septembra 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Švermova-krík-neostrihaný

Fončorda - Švermova
04. septembra 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Kpt. Nálepku-strom-napadnutý

Fončorda - Kpt. Nálepku
08. augusta 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Mládežnícka-kanalizácia-upchatá

Fončorda - Mládežnícka
19. augusta 2020 Komentáre3 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Okružná-cesta-výtlk

Fončorda - Okružná
23. augusta 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Mládežnícka-Verejné služby-iné

Fončorda - Mládežnícka
24. augusta 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Šalgotariánska-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Fončorda - Šalgotariánska
20. júla 2020 Komentáre2 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kyjevské námestie-zábradlie-chýbajúce

Fončorda - Kyjevské námestie
09. apríla 2019 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Internátna-Mestský mobiliár-iné

Fončorda - Internátna
23. augusta 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Jilemnického-vandalizmus-graffiti

Fončorda - Jilemnického
09. januára 2020 Komentáre4 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Oremburská-kanalizácia-upchatá

Fončorda - Oremburská
21. augusta 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Sadová-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Fončorda - Sadová
26. júla 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Švermova-strom-zlomený konár

Fončorda - Švermova
25. júla 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Tulská-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Fončorda - Tulská
25. júla 2020 Komentáre1 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Tulská-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Fončorda - Tulská
24. júla 2020 Komentáre1 Hodnotenie1