Na Karlove ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Na Karlove-kanalizácia-upchatá

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
19. augusta 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
Júl 2020
Uzavretý
 
meno užívateľa

Na Karlove-krík-neostrihaný

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
16. júla 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Na Karlove-cesta-výtlk

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
05. júla 2020 Komentáre4 Hodnotenie0
Jún 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Na Karlove-kanalizácia-poškodený kanalizačný poklop

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
20. júna 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Na Karlove-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
17. júna 2020 Komentáre3 Hodnotenie1
Máj 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Na Karlove-cesta-výtlk

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
13. mája 2019 Komentáre4 Hodnotenie0
Február 2018
Vyriešený
 
meno užívateľa

Čierna skládka priamo v meste

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
16. februára 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
December 2017
Vyriešený
 
meno užívateľa

Neporiadok - smeti

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
29. decembra 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
December 2016
V riešení
 
meno užívateľa

Zničená križovatka

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
01. januára 2017 Komentáre2 Hodnotenie0
Júl 2015
Neriešený
 
meno užívateľa

Neodtekajúca voda do kanalizácie

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
25. júla 2015 Komentáre3 Hodnotenie0