Iný subjekt

V riešení
 
meno užívateľa

Námestie SNP-Mestský mobiliár-iné

Centrum - Námestie SNP
13. júla 2019 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ďumbierska-semafor-nefunkčný

Sásová, Rudlová - Ďumbierska
09. júla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Jún 2019
V riešení
 
meno užívateľa

Kalinčiakova-zábradlie-chýbajúce

Radvaň - Kalinčiakova
08. júna 2019 Komentáre5 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Tajovského 2-22, 1-17-cesta-výtlk

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17
04. júna 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Máj 2019
Uzavretý
 
meno užívateľa

Radvanská-stavby a budovy-opustená budova

Radvaň - Radvanská
16. mája 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Hronské predmestie-vandalizmus-graffiti

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Hronské predmestie
16. mája 2019 Komentáre1 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Na Karlove-cesta-výtlk

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
12. mája 2019 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Cementárenská cesta-Cesty a chodníky-iné

Centrum - Štefánikovo nábrežie
07. mája 2019 Komentáre4 Hodnotenie1
Apríl 2019
Uzavretý
 
meno užívateľa

Pod Urpínom-zábradlie-poškodené

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom
05. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Lazovná-schody-poškodené

Centrum - Lazovná
05. apríla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Pod Urpínom-rozpadajúci sa chodník

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom
05. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Pod Urpínom-zanedbaný stromový porast

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom
05. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Marec 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ružová-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Sásová, Rudlová - Mladých budovateľov
28. marca 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Lazovná-cesta-rozbitá

Centrum - Lazovná
16. marca 2019 Komentáre5 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Severná-detské ihrisko-poškodené

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná
11. marca 2019 Komentáre1 Hodnotenie0