Iný subjekt

V riešení
 
meno užívateľa

Námestie Ľudovíta Štúra-osvetlenie-nefunkčné

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
19. septembra 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Tibora Andrašovana-osvetlenie-nefunkčné

Centrum - Tibora Andrašovana
19. septembra 2020 Komentáre3 Hodnotenie0
August 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Pod Bánošom-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Sásová, Rudlová - Pod Bánošom
24. augusta 2020 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Na Karlove-kanalizácia-upchatá

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
19. augusta 2020 Komentáre2 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Podháj-kanalizácia-upchatá

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Podháj
19. augusta 2020 Komentáre7 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Stavebná-Dopravné značenie-iné

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Stavebná
13. augusta 2020 Komentáre5 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Podháj-zábradlie-chýbajúce

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Podháj
10. augusta 2020 Komentáre8 Hodnotenie0
Júl 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Stavebná-zábradlie-poškodené

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Stavebná
12. júla 2020 Komentáre4 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Povstalecká-zábradlie-poškodené

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Povstalecká
08. júla 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Kostiviarska cesta-Dopravné značenie-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Kostiviarska cesta
03. júla 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Jún 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Zvolenská cesta-vertikálna značka-poškodená

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Zvolenská cesta
20. júna 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

29. augusta-priechod pre chodcov-zle viditeľný

Centrum - 29. augusta
12. júna 2020 Komentáre6 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Kostiviarska cesta-Cesty a chodníky-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Kostiviarska cesta
07. júna 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
Máj 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

9.mája-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - 9.mája
12. mája 2020 Komentáre2 Hodnotenie1
Marec 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Zvolenská cesta-osvetlenie-nefunkčné

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Zvolenská cesta
15. marca 2020 Komentáre4 Hodnotenie0