Iný subjekt, V riešení

V riešení
 
meno užívateľa

Námestie Ľudovíta Štúra-reklama-vizuálny smog

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
29. júna 2023 Komentáre3 Hodnotenie0
November 2022
V riešení
 
meno užívateľa

Zvolenská cesta-reklama-vizuálny smog

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Zvolenská cesta
28. novembra 2022 Komentáre5 Hodnotenie1
Január 2022
V riešení
 
meno užívateľa

Horná-Verejný poriadok-iné

Centrum - Horná
20. januára 2022 Komentáre3 Hodnotenie0
Október 2021
V riešení
 
meno užívateľa

Majerská cesta-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Majerská cesta
10. októbra 2021 Komentáre1 Hodnotenie1
Jún 2021
V riešení
 
meno užívateľa

Kráľovohoľská-Verejné služby-iné

Sásová, Rudlová - Kráľovohoľská
28. júna 2021 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Partizánska cesta 85-155, 116-124-chodník-bariérový

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Partizánska cesta 85-155, 116-124
17. júna 2021 Komentáre4 Hodnotenie0
Máj 2021
V riešení
 
meno užívateľa

Námestie Ľudovíta Štúra-kanalizácia-upchatá

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
30. mája 2021 Komentáre11 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Karpatská-kanalizácia-chýbajúci kanalizačný poklop

Sásová, Rudlová - Karpatská
05. mája 2021 Komentáre5 Hodnotenie0
Február 2021
V riešení
 
meno užívateľa

Tajovského 2-22, 1-17-cesta-výtlk

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17
27. februára 2021 Komentáre5 Hodnotenie1
December 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Nad Plážou-chodník-bariérový

Centrum - Nad Plážou
17. decembra 2020 Komentáre4 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Na Troskách-osvetlenie-nefunkčné

Centrum - Na Troskách
12. decembra 2020 Komentáre6 Hodnotenie0
August 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Pod Bánošom-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Sásová, Rudlová - Pod Bánošom
24. augusta 2020 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Na Karlove-kanalizácia-upchatá

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
19. augusta 2020 Komentáre3 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Podháj-kanalizácia-upchatá

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Podháj
19. augusta 2020 Komentáre12 Hodnotenie0
Jún 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Kostiviarska cesta-Cesty a chodníky-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Kostiviarska cesta
07. júna 2020 Komentáre3 Hodnotenie0