Iný subjekt, Uzavreté

Uzavretý
 
meno užívateľa

Majerská cesta-cyklotrasa-znečistená

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Majerská cesta
30. marca 2024 Komentáre2 Hodnotenie0
Júl 2023
Uzavretý
 
meno užívateľa

Zvolenská cesta-Verejný poriadok-iné

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Zvolenská cesta
11. júla 2023 Komentáre5 Hodnotenie0
Február 2023
Uzavretý
 
meno užívateľa

Kapitulská-chodník-neodhrnutý

Centrum - Kapitulská
10. februára 2023 Komentáre3 Hodnotenie1
December 2022
Uzavretý
 
meno užívateľa

Internátna-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Fončorda - Internátna
02. decembra 2022 Komentáre4 Hodnotenie0
Máj 2022
Uzavretý
 
meno užívateľa

Cesta k Smrečine-cyklotrasa-chýbajúca

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Cesta k Smrečine
04. mája 2022 Komentáre2 Hodnotenie0
September 2021
Uzavretý
 
meno užívateľa

Námestie Š. Moyzesa-Verejný poriadok-iné

Centrum - Námestie Š. Moyzesa
26. septembra 2021 Komentáre4 Hodnotenie0
Február 2021
Uzavretý
 
meno užívateľa

Profesora Sáru-kanalizácia-poškodený kanalizačný poklop

Centrum - Profesora Sáru
03. februára 2021 Komentáre2 Hodnotenie1
Január 2021
Uzavretý
 
meno užívateľa

Majerská cesta-chodník-neodhrnutý

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Majerská cesta
31. januára 2021 Komentáre2 Hodnotenie0
August 2020
Uzavretý
 
meno užívateľa

Stavebná-Dopravné značenie-iné

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Stavebná
13. augusta 2020 Komentáre16 Hodnotenie0
Júl 2020
Uzavretý
 
meno užívateľa

Povstalecká-zábradlie-poškodené

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Povstalecká
08. júla 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Január 2020
Uzavretý
 
meno užívateľa

Tibora Andrašovana-osvetlenie-nefunkčné

Centrum - Tibora Andrašovana
02. februára 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
Máj 2019
Uzavretý
 
meno užívateľa

Radvanská-stavby a budovy-opustená budova

Radvaň - Radvanská
16. mája 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Na Skalici-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Sásová, Rudlová - Na Skalici
13. mája 2019 Komentáre4 Hodnotenie0
Apríl 2019
Uzavretý
 
meno užívateľa

Pod Urpínom-zábradlie-poškodené

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom
07. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Pod Urpínom-zanedbaný stromový porast

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom
07. apríla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0