Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tatranská-chodník-výtlk

Sásová, Rudlová - Tatranská
21. septembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Podháj-osvetlenie-nefunkčné

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Podháj
19. septembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Radvanská-osvetlenie-nefunkčné

Radvaň - Radvanská
19. septembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Námestie Ľudovíta Štúra-osvetlenie-nefunkčné

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
19. septembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tibora Andrašovana-osvetlenie-nefunkčné

Centrum - Tibora Andrašovana
19. septembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Štadlerovo nábrežie-Cesty a chodníky-iné

Centrum - Štadlerovo nábrežie
18. septembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Horná-kôš-chýbajúci

Centrum - Horná
18. septembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tibora Andrašovana-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Centrum - Tibora Andrašovana
18. septembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Kyjevské námestie-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Fončorda - Kyjevské námestie
18. septembra 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Viestova-lavička-poškodená

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Viestova
17. septembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Javorová-Verejný poriadok-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Javorová
17. septembra 2020 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Pestovateľská-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Pestovateľská
17. septembra 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Poškodená dlažba na námestí

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Bronzová
17. septembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Radvanská-osvetlenie-nefunkčné

Radvaň - Radvanská
12. septembra 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Námestie Ľudovíta Štúra-osvetlenie-nefunkčné

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
12. septembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0