Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Cesta k Smrečine-vandalizmus-graffiti

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Cesta k Smrečine
20. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Kalinčiakova-strom-suchý

Radvaň - Kalinčiakova
17. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Jilemnického-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Fončorda - Jilemnického
17. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Sásovská cesta-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Sásová, Rudlová - Sásovská cesta
17. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Československej armády-webová stránka mesta-chýbajúce informácie

Centrum - Československej armády
15. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Družby-strom-poškodená podpera

Fončorda - Družby
13. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Jedľová-krík-neostrihaný

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Jedľová
13. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Námestie Ľudovíta Štúra-kanalizácia-upchatá

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
12. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Pieninská-cesta-výtlk

Sásová, Rudlová - Pieninská
12. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Mládežnícka-schody-poškodené

Fončorda - Mládežnícka
11. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Tulská-parkovanie-problémové

Fončorda - Tulská
08. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Okružná-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Fončorda - Okružná
06. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Švermova-osvetlenie-nefunkčné

Fončorda - Švermova
04. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Kuzmányho-krík-neostrihaný

Centrum - Kuzmányho
04. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
August 2021
Neriešený
 
meno užívateľa

Námestie Ľudovíta Štúra-chodník-výtlk

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
31. augusta 2021 Komentáre2 Hodnotenie2