Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Československej armády-strom-napadnutý

Centrum - Československej armády
06. júla 2020 Komentáre3 Hodnotenie2
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Švermova-značka na ceste -chýbajúca

Fončorda - Švermova
05. júla 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Na Karlove-cesta-výtlk

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
05. júla 2020 Komentáre4 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Kostiviarska cesta-Dopravné značenie-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Kostiviarska cesta
03. júla 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Rudohorská-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo bez EČV, bez platnej TK a EK

Sásová, Rudlová - Rudohorská
03. júla 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tatranská-chodník-znečistený

Sásová, Rudlová - Tatranská
01. júla 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tulská-cesta-výtlk

Fončorda - Tulská
01. júla 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Jún 2020
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Ovocná-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Ovocná
01. júla 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Kostiviarska cesta-Zeleň a životné prostredie-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Kostiviarska cesta
30. júna 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Severná-strom-zlomený konár

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná
29. júna 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Javorová-kôš-poškodený

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Javorová
29. júna 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Jazmínová-znečisťovanie-pôdy

Fončorda - Jazmínová
28. júna 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Radvanská-osvetlenie-nefunkčné

Radvaň - Radvanská
28. júna 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Bellušova-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo bez EČV, bez platnej TK a EK

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Bellušova
28. júna 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Československej armády-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Centrum - Československej armády
26. júna 2020 Komentáre2 Hodnotenie1