Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Skubínska cesta-vertikálna značka-chýbajúca

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Skubínska cesta
09. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Mládežnícka-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Fončorda - Mládežnícka
09. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Trieda Hradca Králové-krík-neostrihaný

Fončorda - Trieda Hradca Králové
08. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Okružná-chodník-výtlk

Fončorda - Okružná
08. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Krátka-chodník-výtlk

Fončorda - Krátka
08. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Trieda Hradca Králové-chodník-výtlk

Fončorda - Trieda Hradca Králové
08. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Šalgotariánska-chodník-výtlk

Fončorda - Šalgotariánska
08. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Pod Urpínom-chodník-výtlk

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom
07. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Námestie Ľudovíta Štúra-chodník-výtlk

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
07. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Čerešňová-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Čerešňová
05. septembra 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Kremnička-semafor-chýbajúci

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Kremnička
05. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Vajanského námestie-reklama-nevhodne umiestnená (na chodníku a pod.)

Centrum - Vajanského námestie
03. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Pieninská-osvetlenie-chýbajúce/nedostatočné

Sásová, Rudlová - Pieninská
01. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Starohorská-osvetlenie-nefunkčné

Sásová, Rudlová - Starohorská
01. septembra 2019 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Na Troskách-osvetlenie-nefunkčné

Centrum - Na Troskách
01. septembra 2019 Komentáre2 Hodnotenie0