Mesto Banská Bystrica

V riešení
 
meno užívateľa

Sitnianska-cesta-výtlk

Sásová, Rudlová - Sitnianska
16. mája 2024 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Na Troskách-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Centrum - Na Troskách
16. mája 2024 Komentáre0 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Tulská-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Fončorda - Tulská
13. mája 2024 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Lipová-zábradlie-chýbajúce

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Lipová
12. mája 2024 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Mládežnícka-strom-neorezaný

Fončorda - Mládežnícka
09. mája 2024 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

9.mája-kanalizácia-havária kanalizačného potrubia

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - 9.mája
09. mája 2024 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Fatranská-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, s platnou TK a EK

Sásová, Rudlová - Fatranská
09. mája 2024 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Fatranská-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo bez EČV, s platnou TK a EK

Sásová, Rudlová - Fatranská
09. mája 2024 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Beskydská-chodník-výtlk

Sásová, Rudlová - Beskydská
09. mája 2024 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Tatranská-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Sásová, Rudlová - Tatranská
07. mája 2024 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Národná-chodník-rozkopaný

Centrum - Národná
07. mája 2024 Komentáre0 Hodnotenie3
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Rudohorská-detské ihrisko-potrebná údržba

Sásová, Rudlová - Rudohorská
07. mája 2024 Komentáre2 Hodnotenie2
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Mládežnícka-parkovanie-problémové

Fončorda - Mládežnícka
06. mája 2024 Komentáre3 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

29. augusta-reklama-vizuálny smog

Centrum - 29. augusta
06. mája 2024 Komentáre1 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Tatranská-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Sásová, Rudlová - Tatranská
06. mája 2024 Komentáre1 Hodnotenie0