Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Viestova-kôš-preplnený

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Viestova
13. júna 2021 Komentáre1 Hodnotenie2
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Spojová-trávnatá plocha-nepokosená

Fončorda - Spojová
11. júna 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Kráľovohoľská-chodník-rozkopaný

Sásová, Rudlová - Kráľovohoľská
11. júna 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Cesta na amfiteáter-Cesty a chodníky-iné

Centrum - Cesta na amfiteáter
10. júna 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Iliášska cesta-cyklotrasa-chýbajúca

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Iliášska cesta
08. júna 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

9.mája-cesta-výtlk

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - 9.mája
05. júna 2021 Komentáre0 Hodnotenie3
Uzavretý
 
meno užívateľa

Mládežnícka-detské ihrisko-chýbajúce

Fončorda - Mládežnícka
05. júna 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Odbojárov-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Sásová, Rudlová - Odbojárov
02. júna 2021 Komentáre2 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Povstalecká-kôš-preplnený

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Povstalecká
01. júna 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Máj 2021
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Sládkovičova 2-6, 1-13-trávnatá plocha-nepokosená

Radvaň - Sládkovičova 2-6, 1-13
31. mája 2021 Komentáre1 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Okružná-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Fončorda - Okružná
31. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Cesta k nemocnici-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Centrum - Cesta k nemocnici
31. mája 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Námestie Ľudovíta Štúra-kanalizácia-upchatá

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
30. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Družby-detské ihrisko-poškodené

Fončorda - Družby
30. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

29. augusta-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Centrum - Partizánska cesta 2-112, 1-83
30. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie0