Zeleň a životné prostredie

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Štefánikovo nábrežie-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Centrum - Štefánikovo nábrežie
26. novembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Janka Kráľa-strom-neorezaný

Centrum - Janka Kráľa
08. novembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Október 2021
Vyriešený
 
meno užívateľa

Timravy-krík-neostrihaný

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Timravy
25. októbra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Cesta k nemocnici-Zeleň a životné prostredie-iné

Centrum - Cesta k nemocnici
18. októbra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Horná-trávnatá plocha-nepokosená

Centrum - Horná
18. októbra 2021 Komentáre2 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Majerská cesta-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Majerská cesta
10. októbra 2021 Komentáre1 Hodnotenie1
September 2021
Vyriešený
 
meno užívateľa

Tulská-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Fončorda - Tulská
24. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Kalinčiakova-strom-suchý

Radvaň - Kalinčiakova
17. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Družby-strom-poškodená podpera

Fončorda - Družby
13. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Jedľová-krík-neostrihaný

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Jedľová
13. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Okružná-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Fončorda - Okružná
06. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kuzmányho-krík-neostrihaný

Centrum - Kuzmányho
04. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie1
August 2021
Neriešený
 
meno užívateľa

Poľná-Zeleň a životné prostredie-iné

Radvaň - Poľná
26. augusta 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Pod Urpínom-strom-zlomený konár

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom
23. augusta 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Viestova-strom-poškodená podpera

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Viestova
20. augusta 2021 Komentáre1 Hodnotenie1