iné, Zeleň a životné prostredie

Neriešený
 
meno užívateľa

Cesta k nemocnici-Zeleň a životné prostredie-iné

Centrum - Cesta k nemocnici
18. októbra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
August 2021
Neriešený
 
meno užívateľa

Poľná-Zeleň a životné prostredie-iné

Radvaň - Poľná
26. augusta 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Jún 2021
Neriešený
 
meno užívateľa

Trieda SNP-Zeleň a životné prostredie-iné

Centrum - Trieda SNP
16. júna 2021 Komentáre1 Hodnotenie5
Apríl 2021
Neriešený
 
meno užívateľa

Okružná-Zeleň a životné prostredie-iné

Fončorda - Okružná
09. apríla 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Október 2020
Neriešený
 
meno užívateľa

Pestovateľská-Zeleň a životné prostredie-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Pestovateľská
16. októbra 2020 Komentáre5 Hodnotenie0
August 2020
Uzavretý
 
meno užívateľa

Starohorská-Zeleň a životné prostredie-iné

Sásová, Rudlová - Starohorská
07. augusta 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Jún 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kostiviarska cesta-Zeleň a životné prostredie-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Kostiviarska cesta
30. júna 2020 Komentáre2 Hodnotenie1
Marec 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kráľovohoľská-Zeleň a životné prostredie-iné

Sásová, Rudlová - Kráľovohoľská
27. marca 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Január 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Horná-Zeleň a životné prostredie-iné

Centrum - Horná
21. januára 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
August 2019
V riešení
 
meno užívateľa

Zvolenská cesta-Zeleň a životné prostredie-iné

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Zvolenská cesta
29. augusta 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Júl 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Tajovského 2-22, 1-17-Zeleň a životné prostredie-iné

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17
31. júla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Jún 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Severná-Zeleň a životné prostredie-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná
16. júna 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Máj 2019
Uzavretý
 
meno užívateľa

Rudohorská-Zeleň a životné prostredie-iné

Sásová, Rudlová - Rudohorská
19. mája 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Marec 2019
V riešení
 
meno užívateľa

Nám. Ľ.Štúra-neupravená plocha

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
09. marca 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
November 2018
Vyriešený
 
meno užívateľa

Premnožené bzdochy na Bakossovej

Centrum - Bakossova
09. novembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0