Verejné služby

Uzavretý
 
meno užívateľa

Československej armády-webová stránka mesta-chýbajúce informácie

Centrum - Československej armády
15. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Námestie Ľudovíta Štúra-kanalizácia-upchatá

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
12. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Švermova-osvetlenie-nefunkčné

Fončorda - Švermova
04. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
August 2021
Uzavretý
 
meno užívateľa

Harmanecká cesta-Verejné služby-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Harmanecká cesta
30. augusta 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Československej armády-webová stránka mesta-chýbajúce informácie

Centrum - Československej armády
30. augusta 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Jegorovova-kanalizácia-upchatá

Centrum - Jegorovova
19. augusta 2021 Komentáre3 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

M. M. Hodžu-kanalizácia-poškodený kanalizačný poklop

Centrum - M. M. Hodžu
13. augusta 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Šípková-osvetlenie-nevhodné (silné a pod.)

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Šípková
10. augusta 2021 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Jilemnického-Verejné služby-iné

Fončorda - Jilemnického
05. augusta 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Júl 2021
Neriešený
 
meno užívateľa

Podlavická cesta-osvetlenie-nefunkčné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Podlavická cesta
25. júla 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Šalková- Ponická ulica-osvetlenie-nevhodné (silné a pod.)

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Hronská
14. júla 2021 Komentáre1 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Tatranská-Verejné služby-iné

Sásová, Rudlová - Tatranská
14. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Spojová-osvetlenie-nefunkčné

Fončorda - Spojová
06. júla 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Jún 2021
Vyriešený
 
meno užívateľa

Poľná-osvetlenie-nefunkčné

Radvaň - Poľná
30. júna 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Kráľovohoľská-Verejné služby-iné

Sásová, Rudlová - Kráľovohoľská
28. júna 2021 Komentáre3 Hodnotenie0