Národná diaľničná spoločnosť

Neriešený
 
meno užívateľa

Tajovského 24-40, 23-53-cesta-výtlk

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Tajovského 24-40, 23-53
17. apríla 2024 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Námestie Ľudovíta Štúra-cesta-výtlk

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
16. apríla 2024 Komentáre2 Hodnotenie1
Jún 2023
Neriešený
 
meno užívateľa

Zvolenská cesta-riešenie dopravnej situácie-nedodržiavanie dopravných predpisov

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Zvolenská cesta
29. júna 2023 Komentáre4 Hodnotenie0
Marec 2023
Neriešený
 
meno užívateľa

Zvolenská cesta-Verejné služby-iné

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Zvolenská cesta
10. marca 2023 Komentáre3 Hodnotenie0
Október 2022
Neriešený
 
meno užívateľa

Zvolenská cesta-cesta-výtlk

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Zvolenská cesta
25. októbra 2022 Komentáre2 Hodnotenie1
Apríl 2022
Neriešený
 
meno užívateľa

Na Troskách-stavby a budovy-zlý stav budovy

Centrum - Na Troskách
03. apríla 2022 Komentáre2 Hodnotenie0
August 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Na Troskách-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Centrum - Na Troskách
23. augusta 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
Október 2018
Neriešený
 
meno užívateľa

Automobil pod nadjazdom v Banskej Bystrici

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Laskomerská
02. októbra 2018 Komentáre5 Hodnotenie0
Máj 2017
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúce vodorovné dopravné značenie na obchvate

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17
23. mája 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
September 2015
V riešení
 
meno užívateľa

Protihlukové steny na nadjazde ponad ESC, Belveder a park

Centrum - Hurbanova
18. septembra 2015 Komentáre3 Hodnotenie0