Iný subjekt

Neriešený
 
meno užívateľa

Štefánikovo nábrežie-detské ihrisko-chýbajúce

Centrum - Štefánikovo nábrežie
27. mája 2024 Komentáre3 Hodnotenie0
Apríl 2024
Neriešený
 
meno užívateľa

Radvanská-Verejný poriadok-iné

Radvaň - Radvanská
04. apríla 2024 Komentáre2 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Kukučínova-kanalizácia-poškodený kanalizačný poklop

Centrum - Kukučínova
04. apríla 2024 Komentáre4 Hodnotenie0
Marec 2024
Uzavretý
 
meno užívateľa

Majerská cesta-cyklotrasa-znečistená

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Majerská cesta
30. marca 2024 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Timravy-chodník-chýbajúci

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Timravy
12. marca 2024 Komentáre3 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Lipová-kanalizácia-upchatá

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Lipová
11. marca 2024 Komentáre6 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Ďumbierska-cesta-výtlk

Sásová, Rudlová - Ďumbierska
11. marca 2024 Komentáre3 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Skubínska cesta-kanalizácia-poškodený kanalizačný poklop

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Skubínska cesta
05. marca 2024 Komentáre4 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Hronská-cesta-výtlk

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Hronská
03. marca 2024 Komentáre4 Hodnotenie0
Január 2024
Vyriešený
 
meno užívateľa

Námestie Ľudovíta Štúra-kanalizácia-upchatá

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
28. januára 2024 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Švermova-kanalizácia-chýbajúci kanalizačný poklop

Fončorda - Švermova
28. januára 2024 Komentáre2 Hodnotenie2
Neriešený
 
meno užívateľa

Malachovská cesta-Verejné služby-iné

Radvaň - Malachovská cesta
28. januára 2024 Komentáre3 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kuzmányho-kanalizácia-chýbajúci kanalizačný poklop

Centrum - Kuzmányho
20. januára 2024 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Dolná-chodník-bariéra na chodníku

Centrum - Dolná
13. januára 2024 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kuzmányho-Verejné služby-iné

Centrum - Kuzmányho
11. januára 2024 Komentáre3 Hodnotenie0