Oznamy z Vašej samosprávy (archív)

Zostaňte informovaní o tom, čo sa deje vo Vašej samospráve. V spolupráci s mestami a mestskými časťami Vám prinášame výber najdôležitejších aktualít z Vášho okolia.

Magistrát hlavného mesta

Technická porucha - výpadok pohyblivých schodov na Patrónke v oboch smeroch.

Magistrát hlavného mesta – 19. augusta 2019
Publikované:19. augusta 2019

Pohyblivé schody sú dočasne mimo prevádzky. Prebieha technická a bezpečnostná kontrola. V prevádzke budú do 24 hodín. Ďakujeme za porozumenie a ospravedlňujeme sa za dočasne znížený komfort prechodu.

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Podháj

Magistrát hlavného mesta – 15. júla 2019
Publikované:12. júla 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Podháj (v úseku od križovatky s Podlesnou po Hodonínsku na etapy; oprava zastávky MHD a pravého jazdného pruhu a oprava odstavného pruhu v uvedenom úseku)...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Opletalova

Magistrát hlavného mesta – 11. júla 2019
Publikované:12. júla 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Opletalova (v križovatke s ulicou Tehelňa - jazdný pruh smer VW Bratislava v dĺžke cca 50 m a zúženie odbočovacích pruhov z Opletalovej na ulicu Tehelňa...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Botanická a Mlynská Dolina 2

Magistrát hlavného mesta – 09. júla 2019
Publikované:11. júla 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Botanická ulica (pod Mostom Lafranconi v smere do centra, v dĺžke cca 57m; obmedzenie vonkajšieho a vnútorného jazdného pruhu smer centrum na etapy) a komunikácie...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Galvaniho ulica

Magistrát hlavného mesta – 09. júla 2019
Publikované:16. júla 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Galvanihov ulica (pri križovatke s ulicou Na križovatkách, pravý jazdný pruh, v smere na Ivanskú cestu) v Bratislave za účelom opravy uličných vpustov...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Majerníkova ulica

Magistrát hlavného mesta – 24. júna 2019
Publikované:10. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Majerníkova (oprava zastávok MHD „ZŠ Majerníkova“) v Bratislave, mestská časť Bratislava-Karlova Ves v dĺžke úseku cca 20m z dôvodu opravy povrchu...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Ivánska cesta

Magistrát hlavného mesta – 24. júna 2019
Publikované:17. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Ivánska cesta (v úseku zastávky MHD za križovatkou s Galvaniho ulicou, v smere k železničnému priecestiu Vrakunská cesta) v Bratislave za účelom rekonštrukcie...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Čsl. tankistov

Magistrát hlavného mesta – 24. júna 2019
Publikované:27. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Čsl. tankistov (jazdný pás v úseku od Tešedíkovej ulice po križovatku s ulicou Svätého Pia X) v Mestskej časti Bratislava - Ružinov z dôvodu uskutočnenia...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Kollárovo námestie

Magistrát hlavného mesta – 20. júna 2019
Publikované:25. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Kollárovo námestie (pravý jazdný pruh v smere od Námestia 1. mája na Obchodnú ulicu v dĺžke cca 150 m) v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z dôvodu...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Majerníkova ulica

Magistrát hlavného mesta – 17. júna 2019
Publikované:12. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Majerníkova ulica (oprava zastávky MHD „Matejkova“ v oboch smeroch) v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v dĺžke úseku cca 20 m z dôvodu opravy povrchu...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Karadžičova ulica

Magistrát hlavného mesta – 14. júna 2019
Publikované:12. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Karadžičova ulica (pravý jazdný pruh v smere od ulice Malý trh po križovatku Mlynské nivy v dĺžke cca 25 m) v Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Karloveská

Magistrát hlavného mesta – 14. júna 2019
Publikované:13. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Karloveská (od križovatky s Molecovou po prejazd cez električkovú trať, vnútorné pruhy v oboch smeroch v dĺžke cca 100 m) v Mestskej časti Bratislava -...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Jiráskova

Magistrát hlavného mesta – 14. júna 2019
Publikované:14. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Jiráskova (v úseku zastávka MHD „Markova“, pri vyústení Ševčenkovej) v Mestskej časti Bratislava - Petržalka z dôvodu opravy poškodeného krytu komunikácie...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Matúšova

Magistrát hlavného mesta – 11. júna 2019
Publikované:24. mája 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Matúšova (časť pravého jazdného pruhu od križovatky so Súbežnou ulicou po Lovinského ulicu v dĺžke cca 400 m a šírke cca 1 m) v mestkej časti Bratislava...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Štepná ulica

Magistrát hlavného mesta
Publikované:06. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Štepná v Bratislave, mestská časť Bratislava-Dúbravka v celom profile na etapy (pravý jazdný pruh a ľavý jazdný pruh) z dôvodu opravy povrchu komunikácie...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Eisnerova

Magistrát hlavného mesta
Publikované:03. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Eisnerova (oprava zastávky MHD „Štefana Králika“) v Mestkej časti Bratislava - Devínska Nová Ves v dĺžke úseku cca 37 m z dôvodu opravy povrchu komunikácie...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Galvaniho ulica

Magistrát hlavného mesta
Publikované:03. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Galvaniho ulica (v križovatke s ulicou Na križovatkách) a Hany Meličkovej (pri zastávke MHD Hany Meličkovej) v Mestkej časti Bratislava - Ružinov za účelom:...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Panónska cesta

Magistrát hlavného mesta
Publikované:21. mája 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Panónska cesta v Bratislave z dôvodu zabratia priestranstva pre vybudovanie napojenia stavby „Južné mesto Bratislava – Petržalka, stavba: Primárna infraštruktúra...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Uzávierka Žellova a Kupeckého

Magistrát hlavného mesta
Publikované:17. mája 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na uzávierku miestnych komunikácií Žellova ulica (v celom úseku) a Kupeckého ulica (v úseku od Jelačičovej ulice po Žellovu) v Bratislave za účelom veľkoplošnej opravy vozovky a priľahlých chodníkov....

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Uzávierka Žellova a Kupeckého

Magistrát hlavného mesta – 08. mája 2019
Publikované:07. mája 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na uzávierku miestnych komunikácií Žellova (v celom úseku) a Kupeckého (v úseku od Jelačičovej po Žellovu) v Mestskej časti Bratislava - Ružinov z dôvodu opravy povrchu komunikácie technologickým...

Zobraziť celú správu »