Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 24. januára 2019

Čiastočná uzávierka Komunikácia pred autobusovou stanicou

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Komunikácia pred autobusovou stanicou (ľavá strana v smere na Mlynské nivy, úseku medzi ulicami Páričkova a Mlynské nivy, o dĺžke 230 m a o šírke 3,40 m) v Bratislave za účelom zriadenia plochy pre odstavenie vozidiel stavby z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy". www.bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-komunikacia-pred-autobusovou-stanicou