Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 13. februára 2019

Úplná uzávierka pod Prístavným mostom

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na úplnú uzávierku miestnej komunikácie pod Prístavným mostom - výjazdy a zjazdy na/z mimoúrovňovej križovatky (kruhový objazd) v Mestskej časti Bratislava - Ružinov z dôvodu prestavby mimoúrovňovej križovatky Prievoz I. etapa v rámci stavby „Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz – rekonštrukcia“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/uplna-uzavierka-pod-pristavnym-mostom