Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 13. februára 2019

Čiastočná uzávierka Svätoplukova ulica

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Svätoplukova ulica (v križovatke s ulicou Mlynské nivy, pravé odbočenie do ulice Mlynské nivy zo Svätoplukovej ulice a priame smery v križovatke v smere od Prievozskej ulice, v smere do mesta) v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za účelom kompletnej rekonštrukcie ulice Mlynské nivy z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-svatoplukova-ulica