Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 12. marca 2019

Čiastočná uzávierka Matejkova a Hany Meličkovej

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Matejkova (v križovatke s Cikkerovou ulicou a Jamnického ulicou) a Hany Meličkovej (pri zastávke MHD Hany Meličkovej) v Mestkej časti Bratislava - Karlova Ves z dôvodu uskutočnenia stavby „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Karlova Ves – Dlhé diely – 2.SC, ÚO00089“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-matejkova-a-hany-melickovej