Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 18. marca 2019

Čiastočná uzávierka Prístavná ulica

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Prístavná ulica (v úseku pri čerpacej stanici pohonných hmôt JURKI, v smere do mesta) v Mestkej časti Bratislava - Ružinov z dôvodu realizácie SO 551-00 Preložka vodovodu DN 100 Prístavná – Nové Pálenisko v km 0,210 R7 v rámci stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“. Práce budú realizované v dvoch etapách: 1. etapa: pravý jazdný pruh o dĺžke cca 200 m (v smere do mesta), 2. etapa: ľavý jazdný pruh o dĺžke cca 50 m (v smere do mesta). bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-pristavna-ulica