Hlavné mesto SR Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava – 28. marca 2019

Zoznam plánovaných a prebiehajúcich orezov, výrubov

Milé Bratislavčanky, milí Bratislavčania, aj pre nás je zeleň najdôležitejšou súčasťou nášho mesta, o ktorú sa treba zodpovedne starať a zveľaďovať ju. Aj preto robíme sériu opatrení pre odborné ošetrenie a obnovu drevín v Bratislave. Podrobnejšie informácie o prebiehajúcich a plánovaných orezoch, výruboch a výsadbách drevín v správe hlavného mesta spolu s pripojenou odbornou dokumentáciou – erudovaným stanoviskom odborníka: dendrologickým posudkom alebo rozhodnutím o výrube môžete sledovať tu: bratislava.sk/sk/orezy-vyruby-a-vysadba-drevin-v-sprave-mesta