Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 08. apríla 2019

Čiastočná uzávierka Prístavná ulica

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Prístavná ulica (v úseku pri vjazde do čerpacej stanice pohonných hmôt Jurki) v Mestkej časti Bratislava - Ružinov z dôvodu realizácie SO 551-00 Preložka vodovodu DN 100 Prístavná – Nové Pálenisko v km 0,210 R7 (výkopové práce) v rámci stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-pristavna-ulica-2