Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 12. apríla 2019

Čiastočná uzávierka Cesta do spaľovne

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Cesta do spaľovne (v úseku: v križovatke s komunikáciou do prístavu) v Bratislave v mestskej časti Ružinov z dôvodu realizácie SO 551-00 Preložka vodovodu DN 100 Prístavná – Nové Pálenisko v km 0,210 R7 (výkopové práce) v rámci stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-cesta-do-spalovne