Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 15. apríla 2019

Čiastočná uzávierka Panónska cesta

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie triedy Panónska cesta v Bratislave, mestská časť Petržalka, z dôvodu odstavenia vozidiel pre výkop sondy v cestnej zeleni pre stavbu „Južné mesto Bratislava Petržalka, primárna infraštruktúra“- rozšírenie vodovodu DN 400. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-panonska-cesta