Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 18. apríla 2019

Čiastočná uzávierka Bajkalská ulica

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Bajkalská ulica, pravý jazdný pruh v smere na Trnavskú cestu od križovatky s Junáckou ulicou o dĺžke cca 150,0m a šírka 3,0 m, z dôvodu: pristavenia vozidiel na výkon stavebných prác v rámci stavby „Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-bajkalska-ulica-8