Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 21. mája 2019

Čiastočná uzávierka Panónska cesta

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Panónska cesta v Bratislave z dôvodu zabratia priestranstva pre vybudovanie napojenia stavby „Južné mesto Bratislava – Petržalka, stavba: Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete)“, objekt SO 01 Napojenie na Panónsku cestu – (zóna A, západ), v dvoch etapách. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-panonska-cesta-2