Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 03. júna 2019

Čiastočná uzávierka Galvaniho ulica

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Galvaniho ulica (v križovatke s ulicou Na križovatkách) a Hany Meličkovej (pri zastávke MHD Hany Meličkovej) v Mestkej časti Bratislava - Ružinov za účelom: rekonštrukcie križovatky Galvaniho – Na križovatkách (vybúranie existujúcich zastávok a chodníkov, vybudovanie zástavkových ník a nových chodníkov v oboch smeroch, vybudovanie odbočovacieho pruhu vpravo v smere na diaľnicu D1 pred križovatkou, vybudovanie cestnej dopravnej signalizácie a kamerového dohľadu) v rámci stavby „Úprava križovatky Galvaniho – Na križovatkách“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-galvaniho-ulica