Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 12. júna 2019

Čiastočná uzávierka Karadžičova ulica

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Karadžičova ulica (pravý jazdný pruh v smere od ulice Malý trh po križovatku Mlynské nivy v dĺžke cca 25 m) v Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za účelom betonáže základov pod portál a stĺpy verejného osvetlenia v križovatke Mlynské nivy – Karadžičova pre stavbu „Infraštruktúra Mlynské nivy, Bratislava“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-karadzicova-ulica