Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 13. júna 2019

Čiastočná uzávierka Karloveská

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Karloveská (od križovatky s Molecovou po prejazd cez električkovú trať, vnútorné pruhy v oboch smeroch v dĺžke cca 100 m) v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves z dôvodu prác na stavbe „Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála“ – zriadenie koľajovej spojky. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-karloveska