Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 13. júna 2019

Čiastočná uzávierka Bajkalská ulica

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Bajkalská ulica (v mieste niky - zastávky MHD, v smere do centra mesta, v úseku pod mostom železničnej vlečky) v Mestskej časti Bratislava - Ružinov z dôvodu preložky SO 554-00 Preložka vodovodu DN100 v km 0,240-0,422 R7 v rámci stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-bajkalska-ulica-9