Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 21. júna 2019

Čiastočná uzávierka Karloveská a Kuklovská

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Karloveská (ľavý jazdný pruh v úseku cca 200 m za križovatkou s Molecovou v smere z centra po cca 100 m za obrátiskom električiek Karlova Ves; pravý jazdný pruh v smere do centra v úseku za odbočkou Svíbová po obrátisko električiek Karlova Ves a zúženie jazdných pruhov v smere do centra v úseku od križovatky s Kuklovskou po cca 200 m pred križovatkou s Molecovou) a Kuklovská (v križovatke s Karloveskou – odbočovací pruh smer Dúbravka a odbočovací pruh z Karloveskej v smere z centra) v Bratislave z dôvodu z dôvodu prác na stavbe „Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-karloveska-a-kuklovska