Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 01. júla 2019

Čiastočná uzávierka Bajkalská ulica

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Bajkalská ulica (výjazdová rampa Bajkalská ulica - pravý jazdný pruh /Prístavný most/ smer diaľnica D1 Trnava) v Bratislave z dôvodu preložky stavebných objektov SO 401 Preložka horúcovodného rozvodu vetvy A1 a preložky SO 601 Preložka vzdušného rozvodu VVN MUK Prievoz za účelom vjazdu na stavbu v rámci stavby „Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-bajkalska-ulica-10