Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 01. júla 2019

Čiastočná uzávierka Eisnerova a Opletalova

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnych komunikácií Eisnerova (v úseku Štefana Králika – Pod Glavicou) a Opletalova (v križovatke s Istrijskou) v mestkej časti Bratislava - Devínska Nová Ves z dôvodu uskutočnenia verejnoprospešnej líniovej stavby „Vodovod Eisnerova-Záhradná“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-eisnerova-a-opletalova