Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 01. júla 2019

Úplná uzávierka Karloveská

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na úplnú uzávierku miestnej komunikácie Karloveská (v úseku od Levárskej ulice po Suchohradskú ulicu v smere do centra) v Bratislave z dôvodu prác na stavbe „Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/uplna-uzavierka-karloveska