Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 08. júla 2019

Čiastočná uzávierka ulica Čsl. tankistov

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Čsl. tankistov (cca pred domom so súp. č. 198 v úseku z Gbelskej ulice k Tešedíkovej ulici) v Bratislave, mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica z dôvodu uskutočnenia NN prípojky pre stavbu „Obytný súbor Dobré bývanie Bratislava – MČ Záhorská Bystrica“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-ulica-csl-tankistov