Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 12. júla 2019

Čiastočná uzávierka Opletalova

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Opletalova (v križovatke s ulicou Tehelňa - jazdný pruh smer VW Bratislava v dĺžke cca 50 m a zúženie odbočovacích pruhov z Opletalovej na ulicu Tehelňa a v križovatke s ulicou Tehliarska – jazdný pruh v smere z VW Bratislava v dĺžke cca 50 m ) v mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves z dôvodu vybudovania zastávky MHD v rámci stavby s názvom „3 bytové domy -Bystrická ulica“ – objekt SO 11 Spevnené plochy, chodníky na teréne, objekt SO 12 Úprava MHD „Bystrická“ a objekt SO 13 Úprava MHD „Pánske“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-opletalova