Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 16. júla 2019

Čiastočná uzávierka Galvaniho ulica

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Galvanihov ulica (pri križovatke s ulicou Na križovatkách, pravý jazdný pruh, v smere na Ivanskú cestu) v Bratislave za účelom opravy uličných vpustov v rámci stavby „Úprava križovatky Galvaniho – Na križovatkách“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-galvaniho-ulica-2