Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 22. júla 2019

Čiastočná uzávierka Gagarinova

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Gagarinova ulica, spojnica medzi ulicami Mierová a Gagarinova v mestskej časti Bratislava - Ružinov z dôvodu rozšírenia križovatky v rámci stavby „Úprava križovatky Hraničná – Gagarinova, Bratislava“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-gagarinova