Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 29. júla 2019

Čiastočná uzávierka Karloveská

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Karloveská (vnútorný jazdný pruh v smere do Dúbravky od križovatky s ulicou Líščie údolie /IUVENTA/ po križovatku s ulicou Harmincova) v Bratislave z dôvodu 3. etapy prác na stavbe „Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-karloveska-2