Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 15. augusta 2019

Čiastočná uzávierka Mlynské Nivy

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Mlynské nivy 53 (v úseku staveniska, pravý jazdný pruh, smere Turčianska ulica o dĺžke cca 100 m) v Bratislave z dôvodu zabezpečenia dostatočného manipulačného priestoru okolo stavby s ohľadom na ochranu osôb a majetku pre generálneho zhotoviteľa Assyx spol. s.r.o. pre stavbu „Bytový dom – Discovery Tower“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-mlynske-nivy-8