Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 11. septembra 2019

Čiastočná uzávierka Bajkalská ulica

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Bajkalská ulica (výjazdová rampa od Slovnaftskej ulice v smere na rondel a diaľnicu D1 Trnava) v Bratislave za účelom rekonštrukcie mimoúrovňovej križovatky Prievoz z dôvodu výstavby vetvy C2 a výstavby vetvy A1 v rámci stavby „Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz – rekonštrukcia“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-bajkalska-ulica-12