Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 02. októbra 2019

Čiastočná uzávierka Svätoplukova

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Svätoplukova ulica (v úseku rekonštruovanej budovy bývalej pradiarne BCT, o dĺžke cca 75 m v smere na Páričkovu ulicu) v Bratislave, mestská časť Ružinov za účelom realizácie kanalizačnej prípojky v rámci stavby „Pamiatková obnova budovy Pradiarne BCT“ povolenej Mestskou časťou Bratislava – Ružinov. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-svatoplukova