Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 11. októbra 2019

Úplná uzávierka Cesta do spaľovne

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na úplnú uzávierku miestnej komunikácie Cesta do spaľovne (o dĺžke cca 60 m) s obchádzkovou trasou vedenej po vybudovanej dočasnej obchádzkovej komunikácii v Bratislave, v mestskej časti Ružinov za účelom preložky plynovodu SO 701-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 0,200 – 4.480 R7 z dôvodu realizácie stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ povolenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/uplna-uzavierka-cesta-do-spalovne-3