Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 17. októbra 2019

Čiastočná uzávierka podjazdu Hodžovo námestie

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie podjazd Hodžovo námestie (smer zo Staromestskej na Námestie 1. mája v šírke 3,5 m) v mestkej časti Bratislava - Staré Mesto z dôvodu opravy povrchu vozovky (prepady v BUS pruhu, odfrézovanie asfaltového povrchu, pokládka ložnej a obrusnej vrstvy, vyrovnanie podkladu). bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-podjazdu-hodzovo-namestie