Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 11. októbra 2019

Čiastočná uzávierka Karloveská - Harmincova

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Karloveská (v križovatke s Harmincovou – uzatvorený ľavý odbočovací jazdný pruh a stredový priamy jazdný pruh v smere z centra do Dúbravky; zrušený jeden odbočovací pruh vľavo v smere z Dúbravky na Harmincovú), Harmincová (uzatvorený ľavý odbočovací pruh do Karlovej Vsi, Inštitút pre verejnú správu bude cestnej premávke prístupný z ulice Mikuláša Schneidera Trnavského, výjazd z areálu bude možný vpravo na Karloveskú ulica) v Bratislave z dôvodu zrušenia dočasne vybudovaného prejazdu cez koľajisko pri ulici Suchohradská a vybudovanie nového dočasného prejazdu pri ulici Borská v rámci stavby „Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-karloveska-harmincova